O firme

Ponuka

Akcie

Cenová ponuka

Referencie

Kariéra

Kontakt

Systém Nice Opera

Systém Opera umožňuje inštalujúcemu programovať a ovládať automatické systémy aj diaľkovo, jednoducho a bezpečne, so značnou úsporou času.


Systém Opera obsahuje vysielače a prijímače radu One, programovací modul O-Box a komunikačný softvér „O-View Software Suite“ a „O-Box Software Suite“. Všetky prvky komunikujú pomocou BUS T4 alebo nového kódovacieho systému O-Code s plávajúcim kódom, ktorý zvyšuje bezpečnosť prenosov a skracuje reakčný čas automatického zariadenia.


Nice Opera zjednodušuje prácu inštalujúceho, nakoľko uľahčuje programovanie a umožňuje prístup ku všetkým parametrom riadiacej jednotky, čo umožňuje prispôsobiť systém všetkým požiadavkám. Nie je potrebný špecifický postup pre každý produkt: jednotný spôsob programovania s intuitívnym menu, takže netreba konzultovať návod.


Vždy účinná pomoc pre všetkých zákazníkov: pripojenie multifunkčného displeja O-View pomocou BUS T4 priamo do riadiacich jednotiek kompatibilných so systémom Opera umožňuje plný prístup k systémovým funkciám potrebným pre praktické, rýchle a pokročilé programovanie.


BUS T4 je inovatívny komunikačný protokol, ktorý vám umožňuje vytvoriť rozsiahlu sieť kompatibilných automatických zariadení a ovládať ich z jedného bodu pomocou O-View.


Ovládanie zariadenia môže byť chránené dvomi úrovňami zaheslovania. Pripojením systému k počítaču môžete riadiť komplexné automatické systémy, ako napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v budovách s vysokou návštevnosťou (nemocnice, hotely, firmy atď.).


Multifunkčný displej O-View je jednotka na kontrolu, programovanie a diagnostiku pre zariadenia vybavené pripojením BUS T4, na mieste alebo diaľkovo prostredníctvom GPRS, pomocou pripojenia k vášmu PDA, smartfónu alebo počítaču.    


Programovací modul O-Box pomocou „O-Box Software Suite“ umožňuje nastavenie a programovanie všetkých zariadení Nice z počítača alebo PDA.


Univerzálny 4-kanálový prijímač OX4T so zabudovaným vysielačom - pre diaľkové ovládanie akýchkoľvek automatických, zavlažovacích alebo osvetľovacích systémov alebo iných elektrických obvodov.


ŠKÁLA ZARIADENÍ PATRIACICH DO SYSTÉMU OPERA:

OVIEW

jednotka na programovanie

a diagnostiku zariadení

OVBT / OVBTGSM

modul Bluetooth a modul GSM

pre OVIEW

OBOX

programovacia jednotka

pre vysielače a prijímače

OX4T

univerzálny 4-kanálový prijímač

INB

interfejs

ONE

kompletná rada

vysielačov a prijímačov

NICE

Počítadlo návštev

Copyright © 2015 domart.sk. Všetky práva vyhradené.

TOPlist