Priemyselné krídlové a zlamovacie brány


Krídlové a zlamovacie priemyselné brány sú vhodným riešením tam, kde je nevyhnutné otváranie smerom do exteriéru, kde pre veľkosť otvoru nie je možné použiť iný typ brány a tam, kde stavebné riešenie budovy neumožňuje vytvoriť vhodné nadpražie nad otvorom, alebo ostenia na bočných stranách.

Pri dvojkrídlových bránach je možné krídla rozdeliť aj nesúmerne, prípadne je možné do krídla osadiť personálne dvere.

Výhodou je ich variabilita, dobré tepelnoizolačné vlastnosti, dlhá životnosť a priaznivá nadobúdacia cena.